Navigation:  Kontakty > Konfigurace >

Doplnění teritorií dle PSČ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Systém sám doplní chybějící teritoria trhu podle PSČ u všech kontaktních firem v systému.

Při použití funkce systém nejprve zkontroluje, zda u všech kontaktů v databázi máte vyplněno pole TERITORIUM a nabídne jeho doplnění.

TeritoriumDlePSC-Kontrola

 

Následně systém navrhne změnu u kontaktů, kde sice teritorium vyplněno máte, ale neodpovídá aktuálnímu nastavení v číselníku PSČ.

TeritoriumDlePSC-KontrolaPrepis