Navigation:  Kontakty > Konfigurace > Konfigurace kontaktů >

Úprava marketingové karty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na této záložce můžete uživatelům omezit množství tlačítek průhledů na doklady systému vedené na konkrétní firmu.

 

Konfigurace kontaktů - výběr průhledů z marketingové karty kontaktu.

Konfigurace kontaktů - výběr průhledů z marketingové karty kontaktu.

 

NAČÍST SEZNAM- načte všechna dostupná tlačítka průhledů a zobrazí momentální nastavení. Zatržený příznak u položky = tlačítko průhledu nebude k dispozici.
OZNAČIT VŠE- označí všechny položky seznamu jako "zatržené" (vypnutí všech tlačítek průhledů)

 

Neupravená marketingová karta kontaktu.

Neupravená marketingová karta kontaktu.

       
Upravená marketingová karta kontaktu.

Upravená marketingová karta kontaktu.

 

Důvodem skrytí tlačítek může být zamezení přístupu ke konkrétním typům dokladů, nebo pouhé zjednodušení marketingové karty pouze na agendy, které aktivně používáte.