Navigation:  Marketing > Reference > Konfigurace >

Tisková sestava reference

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení typu výstupního tiskového formuláře referenční list tuzemský/zahraniční. Změny uložíte kliknutím na tlačítko Ulož.

form.ref