Navigation:  Marketing > Reference > Konfigurace >

Číselník typů referencí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení číselníku typů referencí. Záleží na uživateli, pro jaké typy referencí bude tento nástroj používat.