Navigation:  Marketing >

Dotazníky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dotazníky představují obecný nástroj jenž slouží uživateli, aby definoval strukturu informací, jenž chce sledovat a vyhodnocovat. Jeden popis sady dotazů nazýváme vzorovým dotazníkem. Vzorových dotazníků může být v systému hodně a záleží jen na uživateli kolik a v jakém rozsahu budou nadefinovány. Samozřejmostí je možnost vyhodnocení dotazníků a jejich hodnot pomocí křížových tabulek.

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled vzorových dotazníků
Nový vzorový dotazník
Křížové tabulky vyplněných dotazníků
Křížové tabulky zadaných hodnot dotazníků

Použití dotazníků

Pokud uživatel popíše vzorový dotazník, pak jeho využití je v současnosti dostupné jako forma zápisu:

informací o firmě
záznamu spisové služby
technické části popisu referenčního objektu
informace pro zápis „ISO hodnocení dodávek“ (dodávky odběratelům resp. dodávky dodavatelů)

dotaznikkarta