Navigation:  Zakázky > Karta zakázky >

Finanční proaktivity

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

... jako finanční plán velkých zakázek

Myšlenka finančních proaktivit je spojena s velkými zakázkami, kde ve smluvních podmínkách existuje určitá představa o postupné fakturaci tedy o finančním průběhu zakázky. Finanční proaktivity umožní uchovat tuto informaci k zakázce a navíc získat výhodu automatického připomenutí termínu fakturace. Proaktivitu lze pak odložit (pokud se termín fakturace objektivně posouvá) nebo splnit a přitom využít případně generátor zálohové a konečné faktury přímo z proaktivity.

 

Funkcionalita

Uživatelsky příjemná tvorba finančního plánu (finančních proaktivit) přímo k zakázce
Filtrace proaktivit - jen finančních (přehled, křížová tabulka, tisk)
Součet finančních hodnot nad přehledem proaktivit
Generátory zálohové a konečné faktury přímo na kartě finanční proaktivity. Aktivují standardní generátory faktury nebo zálohové faktury dle zdroje ke kterému je proaktivita navázána: tedy pro zakázku, pro ostatní situace jen otevře novou kartu faktury. Do poznámky proaktivity se zapisuje informace o použití generátoru faktury

zak-fin-plan

 

proaktivita