Navigation:  Zakázky > Karta zakázky >

Doplňující funkce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rozšířená funkčnost generátoru nad zakázkou

Zadání: Generátor Fak! nad Zakázkou upozorní uživatele že vytváří dokument nad uzavřenou zakázkou nicméně když uživatel vytvoří VFak jiným způsobem (např. generováním ze servisního zásahu nebo z menu Nová faktura) tak již žádné upozornění nedostane a to ani při provádění faktury. Nicméně mnoho dokumentů ovlivňuje ekonomický výsledek zakázky (Fak, sklad.doklady, SZ atp.) => bylo by vhodné, aby Proveď nad jakýmkoli dokumentem upozornilo pokud je prováděný dokument vázaný na Uzavřenou (Provedenou) a možná i Dokončenou zakázkou. Případně by mohlo být i konfiguračně ošetřeno, jaká práva musí mít uživatel, který toto bude moci  provést (zvlášť ale pro Uzavřené a Dokončené Zakázky).

Řešení: Při generování uvedených dokladů nad Uzavřenou (provedenou) nebo dokončenou zakázkou zobrazeno hlášení (upozornění) o tvorbě dokladu nad uzavřenou nebo dokončenou zakázkou. V modulu Zakázky vznikla konfigurace  (Zakázky->Konfigurace generování dokladů spojených se zakázkou), kde je možnost nastavit práva uživatele, které daný uživatel potřebuje k možnosti doklady nad uzavřenou nebo dokončenou zakázkou vytvořit. Jedná se o doklady (generátory) pro Nabídky, Přij.objednávky, Přijaté faktury (zálohové.,konečné.), Vystavené faktury (zálohové.,zúčtovací,.konečné.), Dodací listy, Servisní zásahy, Prodejky, Příjemky, Výdejky.

 

zak-conf

 

 

 

Generátor pokladny

Nad kartou zakázky je dostupný generátor pokladny - Uložení, Výběr. Při generování se přenáší pole Zakázka, Odběratel, Středisko.

uloz.hotov