Navigation:  Zakázky >

Karta zakázky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zkarta

 

 

Viditelnost servisních úkonů v kartě zakázky

Došlo k rozšíření zdroje pro záložku "SERVIS" v kartě zakázky o Servisní úkony.

srv_zak

 

 

Rozšířená funkčnost generátoru nad zakázkou

Zadání: Generátor Fak! nad Zakázkou upozorní uživatele že vytváří dokument nad uzavřenou zakázkou nicméně když uživatel vytvoří VFak jiným způsobem (např. generováním ze servisního zásahu nebo z menu Nová faktura) tak již žádné upozornění nedostane a to ani při provádění faktury. Nicméně mnoho dokumentů ovlivňuje ekonomický výsledek zakázky (Fak, sklad.doklady, SZ atp.) => bylo by vhodné, aby Proveď nad jakýmkoli dokumentem upozornilo pokud je prováděný dokument vázaný na Uzavřenou (Provedenou) a možná i Dokončenou zakázkou. Případně by mohlo být i konfiguračně ošetřeno, jaká práva musí mít uživatel, který toto bude moci  provést (zvlášť ale pro Uzavřené a Dokončené Zakázky).

Řešení: Při generování uvedených dokladů nad Uzavřenou (provedenou) nebo dokončenou zakázkou zobrazeno hlášení (upozornění) o tvorbě dokladu nad uzavřenou nebo dokončenou zakázkou. V modulu Zakázky vznikla konfigurace  (Zakázky->Konfigurace generování dokladů spojených se zakázkou), kde je možnost nastavit práva uživatele, které daný uživatel potřebuje k možnosti doklady nad uzavřenou nebo dokončenou zakázkou vytvořit. Jedná se o doklady (generátory) pro Nabídky, Přij.objednávky, Přijaté faktury (zálohové.,konečné.), Vystavené faktury (zálohové.,zúčtovací,.konečné.), Dodací listy, Servisní zásahy, Prodejky, Příjemky, Výdejky.

 

zak-conf

 

 

Podřízené / Nadřízené zakázky

Režim nadřízených zakázek lze využít pro sledování větších bloků obchodních aktivit, nebo obchodních případů, kdy si každé oddělení (obchod, servis, výroba) vytváří svoji zakázku pro sledování vlastních aktivit, ale vedení firmy jej potřebuje vyhodnotit jako celek.

 

Karta zakázky - vazba mezi nadřízenou a podřízenými zakázkami.

Karta zakázky - vazba mezi nadřízenou a podřízenými zakázkami.

 

Podřízené zakázky se zobrazují v záložce finance v kartě nadřízené zakázky, lze je otevřít poklepáním na příslušný řádek.

Na kartě "podřízené" zakázky lze jako "nadřízenou" zakázku vybrat pouze zakázku se zapnutým příznakem  NADŘÍZ.?  (nadřízená). Nabídka pole  NADŘÍZENÁ:  zobrazuje pouze takové zakázky.

Změna čísla "podřízené" zakázky se promítá i do pole zakázky "nadřízené".

 

Konfigurace kalklulace výnosů a nákladů zakázky - možnost započetní hodnot z podřízených zakázek.

Konfigurace kalklulace výnosů a nákladů zakázky - možnost započetní hodnot z podřízených zakázek.

 

Zapnutím volby Podřízené zakázky lze do přepočtu nadřízené zakázky zahrnout i reálné výnosy a náklady jejích zakázek podřízených. Přebírají se hodnoty z hlaviček takových zakázek, je tedy třeba, aby podřízené zakázky byly již předem propočteny.

 

Konfigurace tisku karty Zakázka.

Konfigurace tisku karty Zakázka.

 

Tisková sestava 'zakázkový list' umožňuje zvolit zobrazení seznamu podřízených zakázek.

 

 

... zakázky a Marketingové akce

Marketingová akce má vazbu na nadřízenou zakázku

Karta Marketingové akce - vazba na "nadřízenou zakázku".

Karta Marketingové akce - vazba na "nadřízenou zakázku".

 

Marketingové akce se zobrazuji v sekci 'Vedlejších' dokumentů zakázky i podle vazby na nadřízenou zakázku, včetně reakce na poklepání

Generátor zakázky převezeme vazbu na nadřízenou zakázku podle marketingové akce

pokud je generována zakázka z Marketingové akce
pokud je generována zakázka z Nabídky s vazbou na marketingovou akci
pokud je generována zakázka z Přijaté objednávky, která má vazbu na Nabídku s vazbou na marketingovou akci (přijatá objednávka samotná bohužel nemá přímou vazbu na marketingovou akci ...)

 

Generátor pokladny

Nad kartou zakázky je dostupný generátor pokladny - Uložení, Výběr. Při generování se přenáší pole Zakázka, Odběratel, Středisko.

uloz.hotov