Navigation:  Zakázky > Konfigurace >

Konfigurace výpočtu výnosů a nákladů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurace výpočtu výnosů a nákladů zakázek

V konfiguraci výpočtu výnosů a nákladů zakázek je možnost zadat více hodnot skladů a kódů pohybu a to pomocí následné hodnoty ((Listeq=.

Konfigurace je stavěna jako jeden string oddělený středníkem. Pokud se do pole zadá např ((list=11;22 tak je při čtení považováno za dva parametry. Řešením je před uložením středník zaměnit na vlnku a při čtení zpět na středník.

konf-sklad

 

 

Konfigurace výpočtu výnosů a nákladů zakázek

V konfiguraci výpočtu výnosů a nákladů zakázek je možnost zadat více hodnot skladů a kódů pohybu a to pomocí následné hodnoty ((Listeq=.

Konfigurace je stavěna jako jeden string oddělený středníkem. Pokud se do pole zadá např ((list=11;22 tak je při čtení považováno za dva parametry. Řešením je před uložením středník zaměnit na vlnku a při čtení zpět na středník.

 

 

Hodnocení zakázek x interní přefakturace

Jestliže je v Konfiguraci kalkulace výnosů a nákladů zakázek zapnutý příznak "Interní faktura" případně "interní doklad" započítávají se VÝNOSY do odpovídající ZAKÁZKA V. a NÁKLADY do odpovídající ZAKÁZKA N. uvedené na kartě dokladu.

kalkul.vynos

 

 

„Zaplaceno“ bez DPH

Do konfigurace výpočtu výnosů a nákladů zakázky (menu Zakázky-Konfigurace-Konfigurace výpočtu výnosů a nákladů) byl přidán příznak "Zapl. výnos s DPH", pokud je příznak neaktivní (nezatrženo), výpočet částky ZAPL: se počítá bez DPH.

zap.vynos

 

Výchozí stav příznaku je zatrženo - výpočet s DPH.

 

 

Zakázka x Rámcové objednávky

Pokud se nad rámcovou objednávkou vygenerovala zakázka a posléze docházely objednávky dílčí,  v plánovaných výnosech a nákladech se začínala duplikovat hodnota (v konečné fázi  byla "dvojnásobná" oproti skutečnosti).

Proto došlo k úpravě Výpočtu výnosů a nákladů zakázek tak, aby bylo možno rozhodnout, zda se v plánovaných hodnotách má zobrazovat hodnota rámcové objednávky, nebo hodnata součtu objednávek dílčích.

 

POZOR

Dílčí objednávkou se v tomto případě rozumí taková, která má vazbu na rámcovou objednávku !!

RAMobj