Navigation:  Zakázky >

Tisk přehledů zakázek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nové přehledové sestavy obsahují výstupy s vybudovaným seznamem středisek a s vyhodnocením plánu a reality v zakázkách.

tisk.prehled

Nové analýzy nad kartou zakázky

Přípravný zdroj TMP tabulka prodejní  a nákupní ceny plánovaných výnosů (přijatá objednávka) je rozdělena dle zboží na materiál a práci.

Náklady skutečné ve zdroji jsou rozděleny na materiál (výdejky) a práci (výkaz SRV).

Dvě nové tiskové sestavy

jedna na výšku včetně závěrečné rekapitulace tištěna vždy nad jednou konkrétní zakázkou
druhá na šířku včetně zvýraznění výsledku zisku nebo ztráty reagující na přehled zákazek

 

Jako nová volba tiskové sestavy nad kartou zakázky je analýza dělená.

analyza01

Karta volby tiskové sestavy zakázky

 

Systém pracuje s plánovanými a reálnými výnosy

Plánovaný výnos zboží= ……
Plánovaný náklad zboží = ……..
Plánovaný výnos práce =…….
Plánovaný náklad práce =……..

analyza02

Tisková sestava zakázky

 

 

analyza03

Karta zboží

POZOR

Rozdělení práce a materiálu v ceniku.V přehledu zboží je třeba pomocí hromadných oprav nastavit příznaky na kartách kterou jsou vedeny jako práce/nebo materiál.

Jako nová volba tiskové sestavy nad kartou zakázky je analýza dělená

analyza04

Přehled zakázek

analyza05

Přehled zakázek tisk

 

Hodnocení zakázky

Tisková sestava zakázky byla doplněna o položky, které nemají vazbu na ceník.

zak.list

 

 

Výrobní úkony součástí tiskové sestavy "Zakázkový list"

 

Výrobní úkony na Zakázkovém listu

Výrobní úkony na Zakázkovém listu

 

V konfiguraci zakázkového listu je dostupná volba "Výrobní úkony". Po jejím zapnutí se na Zakázkovém listu zobrazí seznam výrobních úkonů odvedných na zakázce včetně jejich nákladových cen práce. Zobrazují se POZICE (pozice výrobní operace), NUM (číslo výrobního úkonu ve výrobní operaci), VYROBEK (objednací číslo výrobku), OPERACE (název operace), ČAS (odvedený čas výrobního úkonu), CENA (náklady výrobního úkonu).