Navigation:  Zakázky > Statistiky >

INTRASTAT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Vykazují se v něm údaje o vnitro-unijním obchodu.

 

Systém INTRASTAT je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. formy výkazu, organizační zabezpečení). Údaje z výkazu pro Intrastat umožní sestavit měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky.

 

Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazů pro INTRASTAT. Tím se stávají zpravodajskými jednotkami.

 

Asimilační práh je stanoven

pro odeslání zboží v hodnotě přesahující čtyři milióny Kč
pro přijetí zboží v hodnotě přesahující dva milióny Kč.

Určuje se z fakturované hodnoty nezávisle na sobě - zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží INTRASTATu.

 

Osoby a zpravodajské jednotky, u kterých fakturovaná hodnota za zboží INTRASTATu při jeho přijetí nebo odeslání překročí asimilační práh, ale nepřesáhne specifický práh stanovený na sto miliónů Kč (zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží) vykazují údaje pro Intrastat zjednodušeně bez údajů o „Statistické hodnotě“, „Druhu dopravy“ a „Dodacích podmínkách“.

 

Osoby a zpravodajské jednotky, které překročí specifický práh sto miliónů Kč při přijetí nebo odeslání zboží INTRASTATu, musí vykazovat všechny předepsané údaje.

 

note2 Asimilační i specifický práh se určuje zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží INTRASTATu. Při překročení pouze jednoho z nich se určené povinnosti, např. vykazovat všechny údaje, vztahují pouze k němu.