Navigation:  Zakázky > Statistiky >

Křížová tabulka finančního hodnocení zakázek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Křížová tabulka finančního hodnocení zakázek zpracuje, jen reálné výnosy a náklady zakázek z dokladů. Před použitím této křížové tabulky se Vás systém vždy zeptá, zda má provést přepočet dat. Poprvé je to nutné a u další použití mění jen pohled na data, nemusíte přepočet spouštět opakovaně.

Datum dokladu

Tato křížová tabulka má zcela novou schopnost pracovat i s datem dokladu, jenž nese výnos nebo náklad zakázky.

Jako sloupce nebo jako řádky křížová tabulky může vystupovat datum dokladu třeba v ročním členění.
Uživatel také může omezit výběr dokladů časovým kritériem Doklad od – do.

KThodnoceni