Navigation:  Zakázky >

Statistiky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Hodnocení obratu
Hodnocení obratu položek
Statistika obratu
Křížové tabulky obratů položek
Hrubý hospodářský výsledek
Speciální finanční sestavy
Rozbor servisních činností
Sledování změn chování odběratelů
Finanční hodnocení zakázek
Statistika zakázek
Křížová tabulka finančního hodnocení zakázek
Přehled výkazů pro INTRASTAT
Tisk negativního hlášení INTRASTAT
Konfigurace INTRASTAT