Navigation:  Zakázky > Statistiky >

Hodnocení obratu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametry hodnocení obratu

Sortimentní omezení filtrace dle oblastí a typu zboží a možnost zadání povolené a nepolené oblasti produkce.

Možnost zadání započteného a nezapočteného  typu zboží.

ParametryTiskuHodnoceniObratu

Na formuláři statistiky je nový příznak nezobrazovat řádkové ceny výdejky (celkem výdej) a rabat následně na tisková sestavě, ale drží dole sumu součtu.

konfiguračně zneviditelnění polí "celk výdek" a "rabat"
změnit konfiguraci může pouze uživatel který má práva G5