Navigation:  Sklad > Administrace skladů > Skladová inventura >

Zjednodušená (pouze podklady)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tisk podkladů inventury

Základním předpokladem pro správnou inventuru je inventurní tisková sestava zboží. Sestavu najdete buď

menu SKLAD -> TISK STAVU ZÁSOB. Tento dokument slouží k zápisu fyzického stavu skladu a to v případě, že chcete provést Inventuru k aktuálnímu dni.

 

 

 

v menu SKLAD -> REKAPITULACE je druhá možnost, která zobrazí stav zásob k vámi zadanému libovolnému dni zpětně.

 

Ukázka tiskového výstupu

 

na kartě Skladové inventury, kde je již zachycen stav k zadanému dni, pro který je inventura vygenerovaná.