Navigation:  Výroba > Tipy - výroba >

Blokování - pozastavení výrobních operací

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Blokování výrobních operací

Jestliže potřebujete z nějakého důvodu (čeká se na vyjádření zákazníka, nedostatek materiálu, řešení zmetků ...) pozastavit výrobu již zadaných operací nebo celých výrobků, můžete k tomu využít "blokování" výrobních operací.

 

Výrobní operace - NEBLOKOVANÁ

Výrobní operace - NEBLOKOVANÁ

 

Jestliže chcete operaci zablokovat, pak stiskněte na kartě výrobní operace tlačítko VyrobniOperace-Buton-Neblokovano.

 

Následuje dotaz, kterým můžete současně zablokovat i související operace - předchozí, následující nebo všechny.

 

Blokovat i související operace?

Blokovat i související operace?

 

Podobným způsobem pak provedete i "odblokování" operace, použijete tlačítko VyrobniOperace-Buton-Blokovano

 

Výrobní operace - BLOKOVANÁ

Výrobní operace - BLOKOVANÁ

 

Zablokovaná operace nese informaci i o tom, kdy a který uživatel blokování operace provedl.

 

Na kartě Plánování výroby na záložkách "Operace/Den", "Norma", "Stroj" se u operací, který byly zablokovány, změní barevnost pole Zakázka-Pozice.

 

Plánování výroby - Barevevné zvýraznění Zablokovaných operací.

Plánování výroby - Barevevné zvýraznění Zablokovaných operací.

 

Takové operace se normálně zúčastňují plánování. Výrobní čas je těmito operacemi stále obsazen. Je možné je v rámci plánu i přesunovat na jiný termín. Zablokované operace však nelze žádným způsobem odvádět. Při pokusu o odvedení se zobrazí uživateli informace ...

 

Zpráva při pokusu o odvedení blokované operace.

Zpráva při pokusu o odvedení blokované operace.