Navigation:  Logistika > Doprava > Konfigurace >

Číselník tras

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení číselníku nejčastějších tras vozidel (číslo trasy, případně popis trasy s udáním kilometrů) – zde vyplněné trasy je poté možno využít na kartě kontaktu pro pole trasa (kontakt může mít přiřazeno více tras).

dopr.list6