Navigation:  Logistika > Doprava >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu konfigurace dopravy obsahuje tyto nastavení:

Tisková sestava dopravního listu
Konfigurace dopravních listů
Číselník vozidel
Číselník tras