Navigation:  Logistika >

Přehled dodávek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

plan

Sklad plán dodávek

 

Přehled dokladů, zboží představující příjmy na sklady vystavené objednávky a příjmové strany převodek.

Přehled dokladů, zboží představující výdaje ze skladu přijaté objednávky, výdajové strany převodek, dopravní listy.

Jsou zobrazovány doklady, které

a ) ještě nejsou dodány či provedeny – volba zpětná analýza je nezaškrtnutá

b)  jsou již provedené, dodané - volba zpětná analýza je zaškrtnutá (slouží jako zpětná analýza o vytížení skladníků, řidičů atd)

Každému z výše uvedených dokladů, je možno při jeho tvorbě či dodatečné editaci, přiřadit datum (přípravy, nakládky, doručení), nebo příznak o tom, že zákazník toto zboží požaduje dříve. Doklady jsou pak na přehledu dodávek podle těchto hodnot zařazeny do sloupců se shodným datumem.

Každý ze sloupců má možnost vysčítávat celkové součty pro zadaný den (nebo týden – podle zvoleného zobrazení) a podle zadaných filtrů:

počet dokladů
celková cena
popřípadě celkový objem, počet kartónů, celková hmotnost, počet palet

 

První sloupec je určen pro doklady s příznakem urgováno Ano/Ne – je zde tedy možno vidět všechny doklady, které čekají na zpracování.

Pro ostatní sekce je možné měnit podle kterého datumu (přípravy, nakládky, doručení či čísla týdne) mají být doklady zobrazeny – ke každému datumu nad jednotlivými sloupci jsou dohledávány doklady se stejnou hodnotou zvoleného typu datumu.

Zadané datumy je možno posouvat o jeden den, týden nebo sedm dnů, týdnů oběma směry pomocí šipek, vnější šipky posun o sedm jednotek, vnitřní o jednu jednotku.

Načtené hodnoty je možné filtrovat podle typu dokladu, Skladu, Stavu rozpracovanosti tj fáze, Dopravní trasy – z dopravních listů, Odběratele – z dopravních listů, Skladníka a Řidiče

Volbou dne v sekci Ignorovat dny je možné si zvolit dny, které se v tomto přehledu nebudou nabízet např. sobota, neděle.

Při použití volby Dohledávat doklady a volby určitého Odběratele, dojde k vyhledání dokladů, kde je shoda se zadaným Odběratelem a pro sloupce jsou podle zadaného typu datumu dohledávány doklady s prvními max pěti po sobě jdoucímy datumy.

Roztahování sloupců je možné provádět:

pomocí myši, posouváním jednoho okraje dojde k posunu všech sousedních sloupců
poklepnutím na tlačítko M, kterým dojde k maximálnímu natažení sloupce který k tomuto tlačítku přísluší  (opětovným  stiskem tlačítka, dojde k úpravě všech šířek sloupců na výchozí hodnoty)

Při vstupu do určitého sloupce dojde k označení pole s datumem, které k tomuto sloupci patří – vhodné při maximální možné šířce sloupce.