Navigation:  Logistika > Doprava >

Nový dopravní list

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

List dopravy

List dopravy se skládá ze záložek:

položky
odběratelé
doklady

Každá z těchto záložek umožňuje jiný pohled na přepravní list.

 

Na listu dopravy vyplníme vozidlo, řidiče, pokladnu. Každé vozidlo má svoji maximální váhu a objem, po promáčknutí PLUS se tyto hodnoty přepočítají (v případě překročení těchto hodnot, jsou čísla zobrazena červenou barvu).
V případě, že chceme doplnit další položky do rozpracovaného dopravního listu, použijeme toto tlačítko. Otevře se seznam řádků přijatých objednávek již s nastavením určitých kritérií, aby nedocházelo k doplňování duplicit.
Potvrzení položek může probíhat dvojím způsobem hromadně pomocí tlačítka Proveď! pro všechny položky (případně námi zvoleného odběratele) nebo jednotlivě mohu procházet řádky a zaškrtávat vyhovující.
Potvrzené položky je možné zablokovat, aby nedocházelo k nechtěnému výdeji. K tomu nám slouží tlačítko Blokace.
Vygeneruje a případně vytiskne (záleží na konfiguraci) sadu obchodních dokumentů, které se váží k dopravnímu listu – faktura, dodací list, výdejka, pokladní doklad (doklady jsou v přípravné fázi a čeká se, zda jsou všechny položky předány dle plánu nebo došlo ke změně). Pokud dojde ke změně způsobu platby nebo nepřebrání zboží, tak je nutné tuto změnu zaznamenat ve sloupci Akcept.

Odběratelé

 

Záložka „Odběratelé“ umožňuje provádět změny pouze nad vybraným odběratelem (ikony přesunutí řádku nahoru/dolů, přepočet řádku, fakturace řádku).

       Vygeneruje a případně vytiskne (záleží na konfiguraci) sadu obchodních dokumentů, které se váží k dopravnímu listu – faktura, dodací list, výdejka, pokladní doklad (doklady jsou v přípravné fázi a čeká se, zda jsou všechny položky předány dle plánu nebo došlo ke změně). Pokud dojde ke změně způsobu platby nebo nepřebrání zboží, tak je nutné tuto změnu zaznamenat ve sloupci Akcept.

       Provede uložení souvisejících dokladů a výdej zboží ze skladu. V rámci této operace dojde i k převodu finančních prostředků z pokladny řidiče na pokladnu hlavní (na dokladu této pokladní transakci, je i informace, které faktury byly placeny).

Doklady

Záložka „Doklady“ zobrazí přehled vytvořených dokladů pro každou firmu zvlášť. Ikony (tisk a akceptace) opět umožňují práci nad konkrétním řádkem. Pokud je způsob úhrady hotově, tak vznik pokladního je až v rámci tisku sada obchodních dokladů. V případě, že dochází k akceptaci po jednotlivých řádcích, tak dochází i ke správnému zaúčtování pokladních dokladů, protože nedochází ke kumulaci plateb v jednom dokladu s odkazem na které faktury je pokladní doklad.