Navigation:  Logistika >

Reklamace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu reklamace slouží k evidenci a práci se zbožím na reklamačním skladě a obsahuje tyto položky:

Přehled reklamací
Přehled zboží v reklamacích
Nová reklamace
Tisk přehledu reklamací
Tisk přehledu zboží v reklamacích
Konfigurace
Křížové tabulky reklamací
Křížové tabulky zboží v reklamacích