Navigation:  Zakázky > Statistiky > INTRASTAT > Konfigurace INTRASTAT >

Konfigurace INTRASTAT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hodnoty uvedené v tomto konfiguračním okně hromadně naplňují příslušná pole ve Výkazu pro Intrastat pokud tato pole nejsou již vyplněna korektními hodnotami v rámci procesu generování podkladů pro výkaz (z karty firmy, zboží nebo faktury)

Intr.konfig

Horní část okna slouží definici právě těchto defaultních hodnot.

Tech. par. (váha): - definuje, ze kterého pole na cenikové technické kartě zboží se bude načítat jednotková hmotnost zboží, aby mohla být vypočtena celková hmotnost ve výkazu. Pokud není hmotnost u daného zboží nalezena, je do výkazu dosazena hodnota "1".
Stat. znak- výchozí hodnota Statistického znaku, která bude dosazena do výkazu.
Transakce- výchozí hodnota Typu transakce, která bude dosazena do výkazu.
Dod.podm.- výchozí hodnota Druhu dodacích podmínek, která bude dosazena do výkazu.
Dopr.- výchozí hodnota Druhu dopravy, která bude dosazena do výkazu.
Zvl.pohyb- výchozí hodnota Zvláštního pohybu, která bude dosazena do výkazu.

 

Následuje tabulka (seznam hodnot) konfigurace filtru pro tvorbu souboru CSV pro předání výkazu v elektronické podobě do aplikace IDES-CZ. Hodnotu, kterou chcete do souboru uvádět označte zatržením. Oddělovačem ve vygenerovaném souboru je “;“ (středník)

 

ButonUloz        Uloží nastavení pro všechny uživatele, kteří budou pracovat s výkazem Intrastatu.