Navigation:  Zakázky > Statistiky > INTRASTAT >

Konfigurace INTRASTAT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Konfigurace INTRASTAT
Číselník dodacích podmínek INTRASTAT
Číselník druhů dopravy INTRASTAT
Číselník zvláštních pohybů INTRASTAT
Číselník statistických znaků INTRASTAT
Číselník transakcí INTRASTAT
Číselník kódů zboží  INTRASTAT
Přehled kurzů pro INTRASTAT
Číselník krajů INTRASTAT

 

Přiřazení země ke kontaktu

Na základní kartě kontaktu je potřeba vybrat stát z rozbalovacího seznamu.

Intr.stat

Výběr státu z číselníku na kartě kontaktu.

Přiřazením názvu a tím hlavně kódu státu podle číselníku bude systém schopen rozeznat, zda se jedná o kontakt z členského státu Evropské unie či nikoli.

 

Přiřazení kódu zboží INTRASTAT k typu zboží

V číselníku Typy zboží (menu ČÍSELNÍKY -> TYPY ZBOŽÍ) přiřaďte ke každému typu zboží příslušný kód zboží pro INTRASTAT. Tím docílíte toho, že nebude potřeba přiřazovat kód intrastat samostaně každé ceníkové kartě.

 

Intr.cisel

Vazba Typu zboží na číselník kódů pro Intrastat.