Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Nová vystavená zálohová faktura >

Režim PDP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přenesená daňová povinnost (PDP) na Zálohové faktuře

Vytvořením zálohové faktury generováním z jiného dokladu se přenáší také informace o režimu PDP zadaném v řádku zdrojového dokladu.

pozor Podle zákona se platba zálohové faktury v režimu PDP nezúčtovává !!

pozor V případě tvorby zálohové faktury pro položky v kombinaci režimu normální sazby DPH a v režimu PDP je třeba tyto položky oddělit – tzn. vytvořit jinou zálohovou fakturu pro položky v normální sazbě DPH a jinou zálohovou fakturu pro položky v režimu PDP.

 

Pro tisk zálohové faktury v režimu PDP je třeba použít typ výstupu standard s DPH, zatím není provedena úprava pro formulář v cizí měně.

 

Ukázka tisku zálohové faktury v režimu PDP - sestava "standard s DPH".

Ukázka tisku zálohové faktury v režimu PDP - sestava "standard s DPH".

 

tip2Doplnění textu „Dokument obsahuje položky v režimu přenesení daňové povinnosti.....“ + případný text „Zálohová faktura není daňový doklad. Vyčíslení DPH je pouze informativní.“ je možné na doklad zadat napřiklad pomocí závěrečného nebo dynamického textu - nezobrazuje se automaticky.