Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury >

Nová zúčtovací faktura

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zálohové x zúčtovací x konečné faktury

Pro generování konečných faktur ze zúčtovacích a to v  případě, že částka zálohy je vysoká a zákazník má v této hodnotě odebírat jednotlivé kusy zboží ve více dílčích konečných fakturách v průběhu několika měsíců vzniklo následující řešení.

Existuje zúčtovací faktura:

 

1. Vytvoříte si např. dvě „dílčí“ konečné faktury (zatím bez vazby na fakturu zúčtovací)

2. Na zúčtovací faktuře, na záložce „Zúčtováno“ je uvedeno číslo první konečné faktury, do které chcete zúčtovanou zálohu uplatnit, kliknete na nové tlačítko  (vytvoření vztahů)

 

S4S spojí zúčtovací fakturu FAV-12-00422 s vybranou konečnou FAV-12-00755, zjistí celkovou částku konečné faktury (včetně DPH), vybuduje vztah a zapíše si do něj zúčtovanou částku – maximálně však do výše celkové částky k úhradě na konečné faktuře.

Nyní se vždy vztah mezi fakturami řeší metodou „Optimum“ (tedy tak, aby konečná faktura vyšla 0,-), která bude i výchozí metodou v plně automatizované verzi.
Po aplikaci všech funkcí přibude ještě metoda „Maximum“ (v podstatě stávající stav – do konečné faktury se promítne celá zúčtovací faktura a vznikne tak dobropis).
Poslední bude metoda „Ručně“ (uživatel určí částku, která se do připojené faktury použije).

3. Po promáčkutí tlačítka plus na konečné faktuře se zapíše „Záloha ….“ Tak jako dosud, avšak omezena částkou zjištěnou při budování vztahu.

4. A znovu.. Na téže zúčtovací faktuře, na záložce „Zúčtováno“ uvedete číslo další konečné faktury, do které chcete zúčtovanou zálohu také uplatnit a opět kliknete na tlačítko  (vytvoření vztahů). Vytvoří se další vztah k další konečné faktuře obdobným způsobem, jak bylo popsáno výše. (V poli KONEČNÁ FAK: je tedy vidět vždy „jen ta poslední“ připojovaná faktura).

Existující vztahy jsou prozatím zjednodušeně vidět pod druhým novým tlačítkem  (ukaž vztahy). Po upgrade bude možno z této tabulky jednotlivé faktury otevírat, případně upravovat výši částky, která se má v připojené faktuře „uplatnit“, měnit metodu vztahu ….

Se zúčtovací fakturou FAV-12-00422 s celkovou částkou 4 020 000,- Kč jsou tedy nyní spojeny dvě konečné faktury. Do faktury FAV-12-00755 je „uplatněno“ 258 297,50 Kč a do faktury FAV-12-0756 je uplatněno 20 340,60 Kč. (POZOR – v tomto „ručním“ zatím systém neumí hlídat, jestli už nebyla celková zúčtovaná částka celá použita !!!)