Navigation:  Sklad > Rezervace >

Nová rezervace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

rezervace

Ovládací prvky karty rezervace

oznac

 

zrus        Zruší rezervaci

 Provede se rezervace

 Provede tisk prodejky na implicitní tiskárně ve dvou kopiiích

 Zruší blokaci zboží na skladu

Generování rezervace nad Přijatou objednávkou a Reklamací

Došlo ke zjednodušení ovládání - tři dotazy byly  nahrazeny jedním, a to v rezervacích zboží v přijaté objednávce (a reklamaci) podle domovského skladu.

Sklad rezervace obsahuje:

pole pro výběr skladu. Ten se použije v případech, že se generuje rezervace nad jedním skladem, nebo v případě požadavku generování podle domovských skladů, když není domovský sklad na technické kartě některého zboží zadán.
přepínače nahrazeny tlačítky, které rovnou spustí vybranou akci
checkbox, kterým je nahrazen další dotaz na "případný" rozpad konstrukčních celků. Je-li příznak zapnutý, každý konstrukční celek se rozpadne na prvky do úrovně dle konfigurace rozpadu.

rezerva