Navigation:  Sklad >

Rezervace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled rezervací
Nová rezervace
Karta rezervace
Tisk přehledů rezervací