Navigation:  Docházkový terminál >

Konfigurace systému

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Než začnete používat docházkový terminál, je třeba provést některá nastavení a konfigurace v Soft-4-Sale.

 

1) IDENTIFIKACE PRACOVNÍKA

 

Číselník zaměstnanců

 

menu ČÍSELNÍKY -> ZAMĚSTNANCI -> NOVÝ ZAMĚSTNANEC nebo aktualizace již existujích karet zaměstnanců v PŘEHLED zaměstnanců.

 

Základní karta zaměstnance.

Základní karta zaměstnance.

 

Pro potřeby docházky vyplňte pole HESLO. Uveďte kód, který bude jednoznačně identifikovat konkrétního pracovníka. Jestliže bude využívat čipy nebo magnetické karty, načtěte nebo napište jejich kód do tohoto pole.

Chcete-li mít na docházkovém terminálu zobrazenou i fotografii přihlášeného pracovníka, připravte ji jako připojený objekt ke kartě zaměstnance.

 

Připojenou fotografii označte - Vizitka.

Připojenou fotografii označte - Vizitka.

 

Takto připravenou kartu zaměstnance můžete také využít k tisku vizitek zaměstnanců s čárovým kódem.

 

Vizitka zaměstnance s identifikací čárovým kódem.

Vizitka zaměstnance s identifikací čárovým kódem.

 

 

2) KONFIGURACE DOCHÁZKY

 

Jestliže již využíváte evidenci docházky v systému Soft-4-Sale, pravděpodobně také máte nastaveny kódy pro jednotlivé docházkové situace. Pro vás tedy zbývá pouze drobnost - provázat tlačítka terminálu s vašimi kódy přichodů, odchodů či nepřítomností.

 

 

Konfigurace docházky

 

Zkontrolujte, případně přepněte zdroj pracovníků pro docházku na "Zaměstnanci".

 

menu SYSTÉM -> PŘÍCHODY/ODCHODY -> KONFIGURACE

 

DochazkaKonfigurace

 

Číselníky příchodů, odchodů, nepřítomnosti

 

Každé tlačítko docházkového terminálu je možné s číselníkem propárovat pouze jednou! Jestliže jste dosud používali více různých typů příchodů, odchodů nebo nepřítomností pro jednu situaci, zvolte jednu z nich jako výchozí pro zadávání terminálem. Ostatní kódy můžete samozřejmě nadále používat, ovšem pouze ve spojení manuálním zadáváním docházky přímo v Soft-4-Sale.

Jestliže dosud číselníky docházky nastaveny nemáte, můžete se inspirovat z následujících příkladů.

 

menu SYSTÉM -> PŘÍCHODY/ODCHODY -> ČÍSELNÍK PŘÍCHODŮ

 

Ukázka číselníku Příchodů (zahájení)

Ukázka číselníku Příchodů (zahájení)

 

menu SYSTÉM -> PŘÍCHODY/ODCHODY -> ČÍSELNÍK ODCHODŮ

 

Ukázka číselníku Odchodů (ukončení)

Ukázka číselníku Odchodů (ukončení)

 

menu SYSTÉM -> PŘÍCHODY/ODCHODY -> ČÍSELNÍK NEPŘÍTOMNOSTÍ

 

Ukázka číselníku Nepřítomností

Ukázka číselníku Nepřítomností

 

Nyní je systém Soft-4-Sale připraven na evidenci docházky prostřednictvím docházkového terminálu. Detailnější informace o práci s docházkou v systému Soft-4-Sale se dočtete ve standardní dokumentaci, která je dostupná na našich www stránkách, nebo přímo ze systému použitím tlačítka (F1) na klávesnici..

 

pozor  Pokud nebude tlačítko docházkového terminálu spárováno s číselníkem, nebude na terminálu nikdy aktivní.

 

note2 NEMOC se nepropojuje s žádným tlačítkem terminálu. Zahájení nemoci zadá oprávněný pracovník obvykle na základě telefonátu zaměstnance, nebo po doručení neschopenky. K ukončení NEMOCi dojde automaticky prvním "příchodem" zaměstnace do práce.