Navigation:  »No topics above this level«

Docházkový terminál

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Samostatná aplikace, která je doplňkem systému Soft-4-Sale a umožňuje využít jeho možnosti evidence docházky i pro pracovníky, kteří běžně se systémem nepracují.

 

pozor  Aplikace může spolupracovat se systémem Soft-4-Sale na platformě MS SQL a verzi G6.03a nebo vyšší.

 

IkonaPenize Cena aplikace je stanovena na 10 000,- Kč bez ohledu na počet uživatelů.

 

Aplikace může běžet i na stanici, na které není systém vůbec nainstalován. Lze tedy vyčlenit jeden počítač, který bude umístěn například u vchodu na pracoviště, nebo na vrátnici, a bude sloužit zapisování jednotlivých situací v souvislosti s evidencí docházky zaměstnanců.

 

Je připravena pro ovládání běžným způsobem klávesnicí a myší, nebo prostřednictvím dotykového displaye.

 

K jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zaměstnance lze použít čtečku čárového kódu, nebo jiné zařízení pro snímání kódů z čipů nebo magnetických karet. Jediným požadavkem na takový způsob identifikace je, aby zařízení umožňovalo emulaci klávesnice.

 

Docházkový terminál v "pohotovostním" režimu - není identifikován žádný pracovník.

Docházkový terminál v "pohotovostním" režimu - není identifikován žádný pracovník.

 

V horní části terminálu je umístěna informace o aktuálním datumu a času, který neustále zobrazuje systémový čas počítače.

 

V jeho spodní části potom ovládací tlačítka pro zadávání různých situací docházky. Ve výchozím stavu jsou všechna tato tlačítka neaktivní (šedá). Po přihlášení konkrétního zaměstnance se podle momentálních záznamů v jeho docházce nabídnou taková tlačítka, která může v dané situaci použít.

 

tip2 Po 30-ti sekundách nečinnosti je terminál "promazán" = uveden do výchozího stavu, připraven pro načtení kódu dalšího pracovníka.