Navigation:  Docházkový terminál >

Zprovoznění aplikace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Soubor aplikace S4SDochazkovyTerminal.EXE nakopírujete do libovolného adresáře na počítači, kde má být docházkový terminál používán.

 

note2 Například C:\SOFTSALE\DOCHAZKA

 

Adresář aplikace "Docházkový terminál"

Adresář aplikace "Docházkový terminál"

 

 

Do adresáře přidejte soubor s4s.ini, kterým propojíte terminál s vašimi daty systému Soft-4-Sale.

 

tip2 Zkopírujte soubor s4s.ini ze serverového adresáře vašeho systému.

 

tip2 Zástupce souboru S4SDochazkovyTerminal.exe přidejte do skupiny aplikací windows START -> PROGRAMY -> PO SPUŠTĚNÍ. Aplikace se pak spustí automaticky po spuštění počítače.

 

 

Do souboru s4s.ini lze do speciální sekce [DOCHAZKATERMINAL] zapsat další konfigurační pokyny pro aplikaci

 

Ukázka nastavení konfiguračního souboru.

Ukázka nastavení konfiguračního souboru.

 

zapnutí spořiče obrazovky "screensaver=true"

Pokud od poslední akce na terminálu uběhne 5 minut spustí se spořič obrazovky. Načtením kódu dalšího pracovníka se spořič ukončí.

 

Aplikace přes celou plochu obrazovky "fullscreen=true"

Uživatelé pak nemají možnost přejít do windows, pokud je terminál provozován jako jednoúčelové zařízení. Aplikaci pak je možné ukončit jedině s externí klávesnicí, zapsáním kódu "srv_end".

 

povolit korekce času při zadání "korekce=true"

Jestliže je tato volba zapnuta, umožňuje terminál pracovníkovi při použití tlačítka LÉKAŘ nebo SLUŽEBNÍ CESTA, korigovat čas před zapsáním do docházky. Lze využít v situaci, kdy pracovník zpětně zapisuje návštěvu lékaře po té až příjde do zaměstnání, nebo potřebuje ukončit služební cestu z předchozího dne, kdy už se ze služební cesty nevracel do firmy.

 

název terminálu "terminalname=Hala-1"

Název terminálu může mít až 10 znaků (zadáte-li název delší, při použití se ořízne na 10). Takto zadaný název se doplní do záznamu docházky, kde je pak na první pohled vidět, na kterém z terminálů ve skutečnosti byl záznam pořízen. Například  "Odchod ze zaměstnání (Hala-1)".

 

detailní logování činnosti terminálu "logdetail=true"

 

volba jazyka "language=PL" (language=EN). Tento parametr lze použít pro Docházkový terminál od verze 0.5.12

 

note2Není-li tento parametr použit, je docházkový terminál v češtině.

 

note2Pro polskou verzi S4S je zpracován i tiskový výstup "Měsíční výkaz hromadně" v polštině.

 

volba kódu pro ukončení aplikace "endcode=abc123". Tento parametr lze použít pro Docházkový terminál od verze 0.5.16

Kód "abc123" si můžete zvolit libovolně, může to být i kód jednoho z čipů, který pro tento účel vyčleníte. Potom zapsáním tohoto kódu z klávesnice nebo načtením čipové karty, čipu, vizitky s čárovým kódem (podle typu vstupního zařízení) se aplikace ukončí. Výchozím kódem pro ukončení aplikace je "srv_end". Tento kód lze použít vždy i když je v konfiguraci nastaven kód vlastní.