Navigation:  Operativa >

Porady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Manažeři firem jistě rádi využijí možnosti připravit si poklady (body) pro poradu a zároveň vytvořit zápis opatření plynoucích z jednání na poradě. Samozřejmostí je možnost kontroly dodržení termínů opatření vyplývajících z porady v návaznosti operativa systému Soft-4-Sale (úkolový management, proaktivity, atd.)

Přehled porad Vám zobrazí seznam všech položek (porad) evidovaných v systému Soft-4-Sale.

Přehled bodů porad Vám zobrazí seznam všech položek (bodů porad) evidovaných v systému Soft-4-Sale.

Přehled opatření porad Vám zobrazí seznam všech položek (opatření porad) plynoucích z řešení jednotlivých bodů porad evidovaných v systému Soft-4-Sale.