Navigation:  Sklad > Výdeje >

Přehled výdejek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Přehled  výdejek nabízí uživateli globální pohled na doklady o výdejích zboží s mnoha možnostmi výběru konkrétní skupiny dokladů (např.: za minulý měsíc, pro určitého odběratele, pod určitým kódem pohybu, ...).

V přehledu výdejek je možnost označit jen ty  vybrané a nad přehledem všech příjemek naleznete  filtr pro označené výdejky.

vydejky.oznac

Funkční tlačítka

vyber         Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

suma        Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.

vydejkyIcHromadné výdeje neprovedených výdejek v tichém režimu. Funkcí, která umí podle aktuálního výběru nevyskladněných výdejek provést kontrolu, zda jde každá výdejka provést a v případě že ano, tak se rovnou provede. Funkčnost počítá s tím,  že po provedení první se zmenší množství pro ostatní, kde jsou stejné položky, a tak to prochází zbývající položky a dopočítává zbytek. Provádění prodejek je řazeno dle data vystavení.