Navigation:  Sklad > Výdeje >

Přehled zboží ve výdejkách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Přehled vydaného zboží nabízí uživateli globální pohled na výdeje zboží bez ohledu na doklady (výdejky), ke kterým tyto výdeje patří. Díky výběrům můžete vidět pohromadě výdeje jediného výrobce nebo výdeje zboží jednoho typu. Tyto pohyby zboží můžete libovolně třídit a sčítat.

prehled.vydej

Funkční tlačítka

vyber         Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

suma        Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.