Navigation:  Logistika >

Zápůjčky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul zápůjček umožňuje detailní evidenci zapůjčeného zboží zákazníkovi s přesnou informací od kdy – do kdy které zboží bylo zákazníkovi zapůjčeno. Současně, jako nadstavba nad modulem zápůjček, je umožněno fakturovat pronájem zařízení, zboží zákazníkovi podle počtu měsíců a dní doby, po kterou bylo zboží u zákazníka zapůjčeno a podle nových cen na ceníkové kartě. Jedná se o ceny manipulační poplatek a cenu měsíčního pronájmu. Z těchto dvou hodnot a z doby zápůjčky lze zpracovávat fakturace zákazníkovi.

Fakturace pronájmu zařízení je nadstavba nad modulem zápůjček, kterou není nutné využívat a lze používat pouze tu část, která umožňuje detailní evidenci zapůjčeného zboží zákazníkovi. Pro vlastní realizaci zápůjčky byla provedena úprava v  číselníku skladů, kde byl doplněn příznak zápůjčního skladu – sklad, který bude sloužit pro evidenci zapůjčeného zboží musí mít tento příznak.

Princip fungování zápůjček spočívá v tom, že pomocí speciálních převodových dokladů převedeme zboží z normálního skladu do skladu zápůjček a součástí tohoto speciálního převodu je i rozšířená evidence času, zboží a zákazníka, případně číslo zakázky, pro kterou byla zápůjčka realizována. Těmito doklady, které realizují převod a současně zápůjčku, případně vrácení zboží ze zápůjčky (tyto doklady najdete v menu logistika) jsou zápůjčka a vrácení. Principiálně se jedná o klasický převodový doklad ze skladu do skladu s tím, že jako sklad zápůjček se nabízí ty sklady, které mají přijít na zapůjčení a rozšíření spočívá ve vlastní inteligenci provedení převodu, kdy kromě převodu zboží na zápůjční sklad se provede zápis do evidence zapůjčeného zboží.

Díky navrženému principu platí, že zboží, které je u zákazníků zapůjčené lze dohledat klasickým způsobem přes stav skladu, kde je vidět na skladu zápůjček množství a cena zboží, které bylo zapůjčeno. Současně v evidenci modulu zápůjček je příkaz pro přehled zapůjčeného zboží, kde je uložena informace o tom, od kdy do kdy, pro jakého zákazníka a pro kterou zakázku, jaké množství a které zboží bylo zapůjčeno.

Menu modulu Zápůjčky obsahuje tyto položky:

Přehled zapůjčeného zboží
Přehled dokladů zápůjček
Nová zápůjčka
Nové vrácení
Tisk zboží na zápůjčkách
Tisk dokladů zápůjček
Tisk kontroly zápůjčních zakázek
Kontrola zápůjčních dokladů
Regenerace informací o zápůjčkách
Konfigurace
Křížové tabulky zápůjček