Navigation:  Sklad > Konfigurace >

Číselník fyzických umístění

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Umožňuje nadefinovat detailní rozpis skladových pozic, který potom lze využít k řízení skladového hospodářství s detailní evidencí konkrétního uložení zboží ve skladě.

 

Příklad definice skladových pozic.

Příklad definice skladových pozic.

 

Součástí konfiguračního okna jsou pole rychlé filtrace umístěné v horní části okna nad příslušnými sloupci.

pozor  Chcete-li při praktické práci ve skladě využít čtečky čárových kódů, nepoužívejte v označení konkrétní pozice <mezery> a diakritiku

 

 

Číselník současně nabízí možnost konfigurace automatického doplňování "umístění" při tvorbě příjemky podle definovaného zdroje.

Režimy automatického doplňování Umístění na řádky příjemky:

nedoplňovat- funkce vypnuta
z ceníkové karty- doplní umístění zadané na technické kartě zboží
ze skladové karty- doplní umístění uvedené na skladové kartě zboží, dle skladu zadaného na příjemce
dle konfigurace skladu- doplní umístění podle Číselníku skladů, dle skladu zadaného na příjemce

 

Kontrola stavu "umístění" při provádění Výdejky:

nekontrolovat- funkce vypnuta
pokračovat na dotaz- upozorní uživatele na nedostatek zboží ve vybraném umístění. Uživatel může akci zastavit a výdejku opravit, nebo přesto pokračovat (stav zboží na vybraném umístění půjde do mínusu!)
ukončit provádění- upozorní uživatele na nedostatek zboží ve vybraném umístění bez možnosti pokračovat, musí nejprve uvést výdejku do pořádku.

 

Kontroly při doplňování přes tlačítko "OPRAVY" na kartě Příjemky

- pokud je doklad již proveden, nelze doplnit umístění

- pokud nemá sklad použitý na dokladu zapnutou evidenci umístění, nelze je doplnit

- pokud je požadováno doplnit umístění z konfigurace skladu a v číselníku skladů není uložena žádná výchozí hodnota, zobrazí se chybové hlášení (upozornění)

- pokud je požadováno doplnit umístění z ceníkové karty a kartě zboží není uložena žádná výchozí hodnota, zobrazí se chybové hlášení (upozornění)