Navigation:  Sklad > Konfigurace >

Uzávěrka skladu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Umožňuje uzavřít sklady k určitému datu. Do uzavřeného skladu, před datum uzávěrky, nelze přidávat nové doklady. Nelze měnit doklady před datem uzávěrky.

UzaverkaSkladu

 

Vyplňte datum, k němuž chcete sklad uzavřít.
Vyberte sklad, který chcete uzavřít.

Sklad musí být vybrán ze seznamu rozbalovacího pole. Pokud nevyberete žádný sklad, systém provede uzávěrku všech platných skladů.

UzaverkaSkladuVsechnySklady

 

Stiskem tlačítka "Uzávěrka" se tato vytvoří.

Systém před tím ještě kontroluje, zda jsou skladové pohyby v uzavíraném období v pořádku.

UzaverkaSkladuKontrola