Navigation:  Sklad > Konfigurace >

Implicitní sklad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této konfiguraci si může uživatel nastavit "svůj" výchozí sklad, který se bude automaticky doplňovat na nově tvořených nebo generovaných dokladech skladových pohybů.

KonfiguraceImplicitnihoSkladu

 

pozor  Konfigurace je UŽIVATELSKÁ !!!

 

Předvyplněný sklad může samozřejmě uživatel v případě potřeby, před samotnou realizací příjmu nebo výdeje, změnit.