Navigation:  Sklad > Konfigurace >

Konfigurace použití textových atributů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurace povoluje nebo zakazuje výdej "do mínusu" v evidenci textových atributů.

KonfiguraceTXTAnaSkladech

 

pozor Povolení jakékoli formy výdeje "do mínusu" nedporučujeme !!