Navigation:  Sklad > Konfigurace >

Konfigurace dostupnosti na skladě

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Systém nabízí možnost propočítávat hromadně i na jednotlivých dokladech "skladovou" dostupnost zboží. Tento přepočet vychází ze stavu skladu a množství "na cestě", tedy na Vystavených objednávkách.

Pomocí konfigurace lze do jisté míry upravit způsob, jak systém skladovou dostupnost vyhodnocuje.

 

Karta Konfigurace skladové dostupnosti.

Karta Konfigurace skladové dostupnosti.

 

bez termínů- pouze zobrazí zda zboží je nebo není dostupné na skladě. Zboží "na cestě" se v takovém případě nebere v potaz.
Skladová dostupnost zboží na skladě.

Skladová dostupnost zboží na skladě.

 

včetně možných termínů VObj. - zobrazuje skladovou dostupnost včetně zohlednění i zboží "na cestě". Tato volba má několik režimů jak zboží "na cestě" vyhodnocovat. Dohledává se dosud nedodané zboží na nedodaných Vystavených objednávkách, kde se následně vyhodnocuje předpokládané datum dodání s těmito prioritami:

dle termínů

     1) Potvrzený termín na řádku objednávky

     2) Potvrzený termín v hlavičce objednávky

     3) Požadovaný termín v hlavičce objednávky

dle potvrzených termínů

     1) Potvrzený termín na řádku

     2) Potvrzený termín v hlavičce

         Požadovaný termín v hlavičce se v tomto případě nebere v potaz.

dle potvrzených termínů

     1) Potvrzený termín na řádku

         Požadovaný a potvrzený termín v hlavičce se v tomto případě neberou v potaz.

 

Skladová dostupnost zboží "na skladě" i "na cestě".

Skladová dostupnost zboží "na skladě" i "na cestě".

 

Jestliže je jeden z datumů podle zvoleného režimu nalezen, zobrazí se v Dostupnosti konkrétní datum.

Jestliže žádný z těchto datumů nalezen není, přestože objednávka existuje, zobrazí se text "BEZ termínu"

Jestliže není nalezena ani objednávka, kterou by bylo možné požadavky uspokojit, zobrazí se text "NEobjednáno".

 

pozor  Nastavení je UŽIVATELSKÉ !!!

 

Je dostupné z menu SKLAD -> KONFIGURACE -> KONFIGURACE DOSTUPNOSTI NA SKLADĚ nebo přímo na kartě skladové dostupnosti tlačítkem Tlačítko KONFIGURACE.

 

řazení přijatých objednávek - ovlivňuje řazení nedodaných položek nedodaných přijatých objednávek, k přiřazování dostupného množství "skladem" nebo "na cestě". Volit lze mezi dvěma režimy - podle data přijetí do systému nebo podle termínů dodání uvedených na objednávce