Navigation:  Strategie > Procesní panely > Správa panelů >

Křížové tabulky definic panelů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Křížové tabulky definic panelů umožňují porovnání a přehledné zobrazení vybraných položek dle zvolených kritérií.

Strukturované zdroje

Strukturované zdroje znamená to, že jako zdroj procesního panelu může vstoupit křížová tabulka. Křížová tabulka poskytuje celkovou hodnotu (součet všech buněk dané křížové tabulky), která může být využívána pro jednoduchou evidenci jediné sledované hodnoty. Při hledání zdroje pro procesní panel může uživatel využívat nově libovolnou křížovou tabulku fakturace, skladových pohybů, počtu jednání. Tato situace je nová. Jejím cílem je využití křížových tabulek jako zdroje procesního panelu. Cílem tedy není využít celkové hodnoty v křížové tabulce pro podporu sledování hodnot, ale využít strukturu informací tak, aby při sledování např. počtu odvedených obchodních jednání v aktuálním měsíci dostával vedoucí oddělení informaci o počtu jednání a také se zde dozví, který obchodník jaká jednání vedl. Zjistí tak, jak si jednotliví obchodníci vedou. Proto je tak zajímavé sledovat  Procesním panelem strukturovanou informaci. Prakticky znamená nastavení této strukturované informace pouze správné nastavení křížové tabulky před tím, než zmáčknete tlačítko „Najdi zdroj“. Jako struktura se převezmou do Procesního panelu řádky křížové tabulky. Pokud je ve sloupcích např. datum, stav nebo oblast, bude tato informace v Procesním panelu zpracovávána, ale rozhoduje to, co je v křížové tabulce uvedeno na řádcích. Pokud tedy jsou na řádcích obchodníci, bude Procesní panel strukturován po obchodnících, pokud na řádcích budou střediska, bude Procesní panel strukturován podle středisek, atd.

Po aktivaci zdroje pro Procesní panel z křížové tabulky systém naplní jak klasický SQL dotaz, tak strukturovaný SQL dotaz a uživatel může pod tlačítkem „Zdroj SQL“ rozhodnout, zda bude využívat i strukturovaný zdroj. Je třeba si uvědomit, že Procesní panel je přepočítáván v podstatě každý den. Pokud by tedy struktura na řádcích odpovídala např. číslům zboží, fakturovaných v rámci posledního měsíce, pak by data Procesního panelu mohla být velice rozsáhlá. Struktura na řádcích by tedy neměla být příliš rozsáhlá, jinak by sledovaná data byla příliš velká a zároveň by pravděpodobně neměla už potřebnou vypovídací schopnost pro daného uživatele.

Výsledkem využití křížových tabulek pro Procesní panel uživatel pochopí při použití tlačítka grafu, kde se systém zeptá, ve chvíli, kdy zjistí, že sleduje i strukturovaný zdroj informací, zda chce uživatel graf vykreslit pouze v jednoduchém formátu (jednobarevně) a nebo strukturovaně (každá struktura – obchodník, oblast) má svou vlastní barvu v tomto grafu.

Křížové tabulky a jejich možnosti

Pojem křížové tabulky je obecný pojem, který je aplikovaný na všechny moduly systému Soft-4-Sale. Křížové tabulky představují metodu, která umožňuje dvourozměrné statistické hodnocení. Největší využití křížových tabulek se předpokládá v oblasti marketingu pro hodnocení práce obchodníků / analýzy záznamů z jednání, vyhodnocení nabídek…./. Nesporně důležitou analýzou je analýza kompletní báze firem – hodnocení základních marketingových kriterií obsažených v kartě kontaktu / včetně obratu firem/. Křížové tabulky tedy vytvářejí jistý nátlak na pečlivé vyplňování všech důležitých kriterií na kartách kontaktů, faktur atd.. Pokud potřebujete Vaši bázi kontaktů hromadně doplnit o důležité informace doporučujeme věnovat pozornost tzv. marketingovým manipulacím / menu Marketing/. Další neméně důležitou analýzou je analýza vystavených faktur pomocí křížových tabulek. Nejčastější tabulkou v tomto případě bývá tabulka, kde na jedné ose je čas / měsíc, kvartál…/ a na ose druhé jakékoli marketingové kriterium / např. analýza fakturovaných částek dle teritorií trhu, do kterých patří jednotliví odběratelé/.

Příklad:

Vyhodnocení práce obchodníků za rok 2008, kde v řádcích sledujeme období (nyní je to měsíční pohled, mohl by být i kvartální, týdenní,...) a ve sloupcích zodpovědného obchodníka za nabídku. Výsledkem je počet  vytvořených nabídek za dané období. Výsledek je poté zobrazen na následujícím obrázku. Další možností než pouhý tabulkový pohled je vyjádření pomocí grafu. V našem případě je podíl přes sloupce, tedy obchodníka. Ukázka je zobrazena níže.

nab_001

 

nab_002

 

nab_003