Navigation:  Strategie > Procesní panely > Správa panelů >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V konfiguraci nastavíte  velikosti procesního panelu (řádky x sloupce).

nastaveniPP