Navigation:  Sklad > Administrace skladů > Skladová inventura >

Včetně výrobních čísel a Umístění na skladě

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Generátor podkladů pro skladovou inventuru je doplněn funkcemi, které automaticky vygenerují i podklady pro inventuru Výrobních čísel (šarží) a Umístění na skladě pro karty zboží, které vedou tuto evidenci.

Ke kartám zboží, které mají zapnutou evidenci výrobních čísel "1" (výrobní čísla) nebo "2" (šarže), se automaticky vygenerují podklady pro inventuru výrobních čísel nebo šarží.

Jestliže sklad, pro který je inventura připravována, má zapnutou evidenci Umístění, se automaticky vygenerují podklady pro Inventuru lokací.

Tyto podklady jsou dostupné z karty inventury skladu - podle toho, jaké podklady jsou připraveny a dostupné, jsou také aktivní příslušná tlačítka.

 

Skladová inventura - zboží s evidencí výrobních čísel.

Skladová inventura - zboží s evidencí výrobních čísel.

 

Inventura skladová - řeší fyzické množství zboží na skladech

Karta skladové inventury - tlačítka k podkladům souvisejících inventur.

Karta skladové inventury - tlačítka k podkladům souvisejících inventur.

 

Související Inventura výrobních čísel (šarží) - řeší množství výrobních čísel na skladech. Generuje se pro položky, které mají zapnutou evidenci výrobních čísel. Suma skutečného množství jednotlivých výrobních čísel musí souhlasit se skutečným skladovým množstvím.

Položky související Inventury výrobních čísel - podklady.

Položky související Inventury výrobních čísel - podklady.

 

Související Inventura Umístění na skladě - řeší množství zboží, případně i konkrétních výrobních čísel na jednotlivých lokacích na skladě. Generuje se pro všechny položky na skladě, který má zapnutou evidenci Umístění. I pro položky bez evidence výrobních čísel. Suma skutečného množství zboží na jednotlivých lokacích musí souhlasit se skutečným skladovým množstvím.

Položky související inventury Umístění (lokací) - podklady.

Položky související inventury Umístění (lokací) - podklady.

 

Každá ze tří dílčích inventur se pak zpracovává samostatně.

Připravené podklady souvisejících inventur očekávají vyplnění sloupce "Skutečně" množství, které bylo inventurou zjištěno. Pole v tomto sloupci jsou záměrně prázdná, aby uživatel mohl (musel) zapsat i zjištěný stav, kdy zboží s uvedenými atributy nebylo nalezeno - skutečný stav je tedy "0". Tato úprava současně umožňuje řešit inventuru v dávkách (po částech).

 

Položky související inventury Umístění (lokací) - položky "ke zpracování".

Položky související inventury Umístění (lokací) - položky "ke zpracování".

 

Generátor   Opravné doklady!   totiž reaguje pouze na položky, které mají pole 'Skutečně' vyplněno. Opravný doklad, respektive záznam o něm, slouží současně jako indikace, že položka inventury již byla zpracována.

Dokončení generování opravných dokladů může, podle rozsáhlosti inventury a množství položek ke zpracování, trvat delší dobu a jeho dokončení je tedy avizováno zprávou.

SkladovaInventura_OpravneDoklady_Hotovo

 

Položky související inventury Umístění (lokací) - zpracované položky.

Položky související inventury Umístění (lokací) - zpracované položky.

 

Opravné doklady se, z výše uvedeného důvodu, vygenerují i pro položky, které byly při inventuře nalezeny "ve shodě". Slouží totiž k indikaci o tom, že položka byla inventurou zpracována nejen v tomto přehledu, ale i na kartě konkrétního výrobního čísla nebo šarže. Je také zaznamenán i v Historii umístění na skladě.

Prakticky se vždy jedná o dva opravné doklady. Nejprve se výrobní číslo nebo lokace "vyskladní" tak, abychom se dostali na nulový stav. Následný doklad "naskladní" zjištěné množství. Oba dva doklady jsou tedy pro inventuru velmi důležité.

Zpracované položky inventury se stanou needitovatelnými a v přehledu tak zůstanou "volné" pouze položky dosud nezpracované - mají žlutě podbarvená pole ve sloupci 'Skutečně'.

 

Položky související Inventury výrobních čísel - zpracované položky.

Položky související Inventury výrobních čísel - zpracované položky.

 

V přehledu položek Inventury výrobních čísel jsou opravné doklady "inventurní výdejka" a "inventurní příjemka" zapsány jako odkaz. Poklepáním na něj je možné související doklady otevřít.

 

Položky související Inventury výrobních čísel - filt dosud nezpracovaných položek.

Položky související Inventury výrobních čísel - filt dosud nezpracovaných položek.

 

Bez Pohybufiltrační kriterium umožní zobrazit pouze položky, které dosud nebyly zpracovány. Tento příznak je tedy vhodné používat pro postupné zpracovávání inventury, nebo pro závěrečnou kontrolu, že všechny položky jsou zpracovány.

 

Zpracováním všech podkladů inventur - Inventury skladové, Inventury výrobních čísel, Inventury lokací - dosáhnete stavu, že všechny evidence budou ke dni inventury ve shodě.