Navigation:  Ekonomika > Číselníky >

Firmy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled firem v modulu Ekonomika je oddělen od databáze Kontaktů, který je běžně využíván v systému Soft-4-Sale a to z toho důvodu, že případné změny na kontaktech se nemohou automaticky promítat na kontakty zaúčtovaných dokladů.

Přehled databáze kontaktů v modulu Ekonomika.

Přehled databáze kontaktů v modulu Ekonomika.

 

Databáze kontaktů v modulu Ekonomika se naplňuje "automaticky" v okamžiku převzetí nějakého dokladu ze Soft-4-Sale, na němž je firma uvedena. Na rozdíl od Soft-4-Sale není primárním klíčem databáze název firmy, ale její přidělené číslo záznamu. Jestliže v Soft-4-Sale změníte název u stávající firmy - k čemuž můžete mít důvod, například zachování vazby i na historicky vystavené doklady - v modulu Ekonomika vznikne firma nová, s jiným názvem.

 

Mimo automatické zakládání nových firem můžete, podobně jako v kontaktním modulu, novou firmu založit "ručně".

v menu EKONOMIKA -> ČÍSELNÍKY -> FIRMY otevřete přehled stávajících záznamů a nad ním použijete ikonu ButonNovyZaznam(Nový záznam).

Nová karta firmy v modulu Ekonomika.

Nová karta firmy v modulu Ekonomika.

 

Údaje o firmě můžete buď vyplnit všechny ručně, nebo využít znalosti IČO a nechat si stáhnout údaje z ARESu (k tomu použijte tlačítko ButonOR)

 

S přehledem firem se pracuje obdobným způsobem jako všude jinde. Můžete využít připravená filtrační kriteria k vyhledání potřebného záznamu.

Kromě běžně známých kriterií zde najde několik specialit, které vám pomohou hlídat, aby záznamy obsahovaly, pohledu Ekonomiky, potřebné informace a aby byly relevantní.

 

ButonAktualizaceModrýtlačítko spustí kontrolu a případnou opravu hodnoty polí IČO a DIČ podle záznamů v modulu Kontakty. Kontrolují se všechny kontakty, které odpovídají právě nastavenému filtru v Přehledu. Podle množství kontrolovaných záznamů, může akce nějakou dobu trvat.

 Vše                        - zkontroluje a opraví adresu, IČO a DIČ podle modulu Kontakty

 Pouze IČO a DIČ        - zkontroluje a opraví pouze hodnoty v polích IČO a DIČ

 

ButonNajdiChybyCervenytlačítko spustí jednak kontrolu existence firmy v modulu Kontakty (firma mohla být přejmenována, odstraněna ...), jednak kontrolu "duplicity" firem v modulu Ekonomika (název firmy mohl v S4S opraven (překlep v názvu firmy) a po zaúčtování nových dokladů se v modulu Ekonomika založila firma znovu. Výsledkem kontroly je naplnění příznaků u jednotlivých záznamů v databázi, které následně umožní jejich filtraci a sjednání nápravy.
Přehled firme - výsledek spuštěné kontroly "Najdi chyby"

Přehled firme - výsledek spuštěné kontroly "Najdi chyby"

 

nejsou již v S4S- záznam nebyl podle názvu dohledán v modulu kontaktů, neměl by tedy být ani v modulu Ekonomika. Takové záznamy je možné odstranit, pokud nemají vazbu na nějaký zaúčtovaný doklad. Potom se spíše jedná o duplicitní záznam.
duplicitní ICO+DIC- záznamů se stejnými IČO a DIČ bylo nalezeno více. Tyto záznamy je možné sloučit do jednoho použitím funkce rušení duplicity přímo na kartě kontaktu.

 

Výsledek kontroly "Najdi chyby" - duplicitní firma

Výsledek kontroly "Najdi chyby" - duplicitní firma

 

Výsledkem spuštěné kontroly může být třeba tato situace: Byla nalezena duplicita firem podle IČO a DIČ a z přidělených příznaků je zřejmé, že v Soft-4-Sale došlo k opravě chybně zadaného názvu firmy.

Nápravu sjednáte tak, že si otevřete detailní kartu firmy, kterou chcete v modulu Ekonomika zrušit ... respektive sloučit s firmou, která existuje i v modulu kontaktů.

Duplicitní karta firmy "ke zrušení".

Duplicitní karta firmy "ke zrušení".

 

Pro smazání označte celý záznam (kliknutím na ukládací lištu) a smažte klávesou DELETE.

Pro sloučení vyberte v poli NÁHRADA firmu, se kterou chcete záznam sloučit. V rozbalovacím poli se nabízejí firmy, které mají s touto shodné IČO a DIČ. Pouhým vybráním firmy dojde ke změně firmy na případných, již zaúčtovaných dokladech a karta této firmy se smaže.

 

POZOR - vždy si uvědomte, zda duplicita firem není "záměrná"! Firma se skutečně mohla v průběhu účetního období přejmenovat, nebo přestěhovat na jinou adresu. V takovém je potřeba nechat firmy obě, a při párování plateb skutečně rozlišovat, na kterou firmu jsou vedeny (firma je jedním z parametrů pro párování salda a kurzových rozdílů).

 

Sjednocení firem můžete ještě v tomto okamžiku "vzít zpět".

Sjednocení firem můžete ještě v tomto okamžiku "vzít zpět".

 

V ekonomické databázi bylo 10 dokladů převedeno pod "nahrazující" firmu.

V ekonomické databázi bylo 10 dokladů převedeno pod "nahrazující" firmu.

V této chvíli již došlo ke zrušení karty firmy a případně existující ekonomické doklady byly převedeny pod firmu, kterou jste zvolili jako náhradu.

 

 

"Neplatné" firmy i v Ekonomice

Číselník firem v modulu Ekonomika obsahuje barevnou značku u aktuálně neplatné firmy. To pomáhá při řešení duplicity firem v Ekonomice uživateli v rozhodnutí, kterou firmu chce zrušit a nahradit firmou, platnou!

Značka "neplatná" firma se aktualizuje při otevření Přehledu firem v modulu Ekonomika podle momentálního stavu v modulu Kontakty.