Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Konfigurace >

Číselné řady a typy vystavených faktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V menu Konfigurace pro oblast fakturace byl doplněn nový příklad Číselné řady faktur, který nahrazuje předchozí příkaz Konfigurace fakturace, který umožňoval konfigurovat číselné řady faktur pro dobropisy, zahraniční faktury, konečné faktury a zálohové faktury. Toto členění vystavených faktur se ukázalo jako nedostatečné a proto byl navržen nový konfigurační příkaz, který umožňuje nastavit číselné řady faktur podle tzv. Typu faktury. Tento typ faktury je uživatelem definovatelný, umožňuje rozčleňovat dobropisy zahraniční, dobropisy tuzemské, faktury režijní, faktury vystavené, dobropisy konečné, zahraniční faktury zálohové, zálohové faktury tuzemské, proforma faktury tuzemské, proforma faktury zahraniční a je možné si vymyslet jakékoli typy faktur.

Ke každému takovému typu je možné nadefinovat prefix, podle kterého má být generováno číslo faktury. Na konkrétní kartě faktury to potom vypadá tak, že je předdefinováno základní číslo faktury a poté, co uživatel před provedením faktury změní typ faktury, systém přegeneruje číslo podle prefixu vázaného na tento typ faktury. Je tedy možné zjednodušeně udržovat pro jednotlivé typy faktur speciální prefixy tzn. speciální číselné řady a je možné podle typu faktur i vybírat v přehledu faktur.

 

Varianty masek prefixů číselných řad (Like)

 

A*A                začíná "A",cokoli, končí "A",  (např. aBBB0001a).

[A-Z]                začíná písmenem z intervalu (např. F0001).

[!A-Z]                NEzačíná písmenem z intervalu (např. 1-08001).

A#A*                začíná "A", číslo, pokračuje "A" (např. A2A-08011)

A[L-P]#[!C-E]*        začíná "A", následuje znak z intervalu, následuje číslo, následuje znak jež není v intervalu (např AK3G0001).

B?T*                začíná "B", následuje jeden znak, následuje "T", následuje cokoli (např. BAT123khg).

 

POZN: výraz v [ ] zastupuje vždy je jeden znak, takže pro vymaskování tří znaků by musel být [ ][ ][ ]*