Navigation:  Výroba > Časová karta >

Načtení výrobních operací

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

... i "bez výrobního příkazu"

note2 Při výběru hodnot některého z rozbalovacích polí „Stroj“, „Režim“, „Směna“ nebo „Pomocníci“ se kurzor ihned přesune do pole pro vložení čárového kódu. Je tedy možné ihned načítat operace čtečkou čárových kódů.

 

Umístěním kurzoru do pole pro vložení čárového kódu (žlutě podbarvené pole) a načtením kódu výrobní operace z „Průvodky“ se tato operace přenese do časové karty.

 

Časová karta - sem umístěte kurzor a načtěte čárový kód výrobní operace.

Časová karta - sem umístěte kurzor a načtěte čárový kód výrobní operace.

 

Podle vloženého kódu výrobní operace se nejprve dohledává operace na neukončených výrobních příkazech. Jestliže je taková operace nalezena, přenese se na časovou kartu. Množství se přebírá jako rozdíl mezi plánovaným a již zpracovaným množstvím na výrobním příkazu.

 

Jestliže načtená operace není dohledaná na žádném neukončeném výrobním příkazu, převezme se ze seznamu výrobních operací (z přehledu výroby). Vybírají se pouze „nehotové“ operace. Množství se přebírá jako rozdíl mezi plánovaným a skutečně odvedeným množstvím na položce výrobní zakázky (výrobní operaci).

 

Pro takou operaci systém automaticky založí výrobní příkaz. Pro každý stroj (režim) a den se založí jeden výrobní příkaz, na který se pak umisťují podobné operace. Další zpracování těchto operací už je pak naprosto stejné jako by výrobní příkaz vytvořil uživatel.

 

Automaticky vytvořený výrobní příkaz má status „Ve výrobě“, nelze jej tedy uživatelsky nijak editovat. Jako zpracovatel příkazu je uveden AUTO, aby bylo zřejmé, jak tento příkaz vzniknul.

 

Výrobní příkazy vytvořené automaticky systémem nad "časovou kartou".

Výrobní příkazy vytvořené automaticky systémem nad "časovou kartou".

 

Mohou nastat situace, na které systém reaguje následujícími zprávami:

 

Načtený kód patří k operaci, která je již odvedená, hotová.

Načtený kód patří k operaci, která je již odvedená, hotová.

 

Načtený kód patří k operaci, která je již zpracovaná časovou kartou, ale ještě není označená jako HOTOVÁ. (množství na neukončených příkazech se rovná množství zpracovanému časovými kartami).

Načtený kód patří k operaci, která je již zpracovaná časovou kartou, ale ještě není označená jako HOTOVÁ. (množství na neukončených příkazech se rovná množství zpracovanému časovými kartami).

 

Načtený kód patří k položce, která už na této časové kartě načtena je.

Načtený kód patří k položce, která už na této časové kartě načtena je.

 

pozor  Pokud by ale položka byla již načtena na jiné časové kartě a dosud ale „nepodepsaná“, systém to nijak nepozná.

 

Načtený kód patří k položce, kterou nelze časovou kartou zpracovávat. Například kooperace, výdej materiálu …

Načtený kód patří k položce, kterou nelze časovou kartou zpracovávat. Například kooperace, výdej materiálu …

 

note2 Časovou kartou lze zpracovávat pouze položky výrobních zakázek typu „O“ - operace.

 

Načtený kód patří k operaci, která se má zpracovávat na jiném stroji nebo v jiném režimu stroje.

Načtený kód patří k operaci, která se má zpracovávat na jiném stroji nebo v jiném režimu stroje.

 

note2 Kontroluje se shoda polí STROJ a REŽIM na časové kartě a kartě výrobní operace. Nelze zpracovávat operace různých strojů nebo režimů na jedné časové kartě.

 

Načtený kód neodpovídá formátu výrobní operace [ZAKAZKA]~[POZICE]. 

Načtený kód neodpovídá formátu výrobní operace [ZAKAZKA]~[POZICE].