Navigation:  Jak začít se systémem pracovat > Spuštění programu a příhlášení do systému >

Příhlášení uživatele

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Po spuštění systému se musí uživatel přihlásit v zobrazeném přihlašovacím dialogu, kde zadá své uživatelské jméno a heslo. Po stisku OK se ověřuje správnost zadaného uživatelského jména a hesla.

PrihlasovaciDialog

 

Důležité je dodržet velikost písmen (rozlišují se malá, velká písmena)

Nebylo-li jméno nebo heslo zadáno správně, program umožní uživateli opakované zadání jména a hesla (např. pro případ překlepu). Počet pokusů není nijak omezen.

Bylo-li přihlášení úspěšné, pokračuje systém zobrazením hlavního okna aplikace v podobě, v jaké je má přihlášený uživatel nadefinováno (pokud se jedná o nového uživatele, pak se zobrazí okno ve výchozí podobě - prázdné).

note2 Častým uživatelským nastavením bývá například spuštění Procesních panelů, nebo jiného přehledu, hned po startu Soft-4-Sale.

 

V hlavním okně aplikace můžete začít pracovat s vybraným modulem (viz kapitola popisující příslušný modul), nebo si můžete otevřít další funkce modulů. Další položky si můžete otevřít buď přímo z menu hlavního okna aplikace nebo v rámci jiného spuštěné modulu.

Pokud program spouštíte poprvé, měli byste v první fázi nejdříve provést nastavení systému nezbytná pro jeho běh a pak teprve v něm začít naplno pracovat.

 

To můžete provést:

Postupně ručně otevírat odpovídající agendy a v nich nastavení provést tak, jak doporučuje kapitola První uživatelská nastavení.
Speciálním případem je situace, kdy jste použili nějaká startovací data. V rámci těchto dodávaných startovacích dat je totiž řada výchozích nastavení, nutných pro základní použití systému, již hotova a není nutno je provádět, případně. pouze stačí je doplnit či poupravit dle vlastních požadavků.

 

Poté již můžete se systémem začít normálně pracovat.

 

Odhlášení uživatele / Ukončení práce

Pro skončení práce v systému, odhlášení uživatele a ukončení programu může použít několik způsobů.

 

menu SYSTÉM -> KONEC
kliknutím myší na křížek v pravém horním rohu okna aplikace
poklepáním myší na levý horní roh aplikace
použitím klávesové zkratky Alt+F4

 

Všechny tyto způsoby ukončení programu jsou doplněny dotazem,

DotazUkonceniS4S

který umožní zavření programu zastavit, pokud došlo k použití některého ze způsobů zavření omylem.

 

Odhlášení uživatele / Přihlášení jiného uživatele

Přihlašovací dialog se nabízí jednak v průběhu spuštění systému a jednak při změně přihlášeného uživatele v menu SYSTÉM -> PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA -> PŘIHLÁSIT SE POD JINÝM UŽIVATELEM. Z toho plyne, že pokud se chce k systému spuštěnému z jednoho PC přihlásit jiný uživatel, nabízejí se dvě možnosti:

 

Ukončit program, poté znovu spustit, tj. aktuálně přihlášený uživatel program zavře, poté si jej jiný uživatel spustí a v přihlašovacím dialogu se přihlásí pod svým jménem a heslem.
Uživatel použije funkci Přihlásit se pod jiným uživatelem, ve které vybere jméno jiného uživatele a provede přihlášení (je samozřejmě nutná znalost hesla). Význam této možnosti je spíše v urychlení změny uživatele (ušetří se tím nový start celého systému), nicméně ale umožňuje i situaci, kdy s jednou spuštěnou aplikací Soft-4-Sale G5 na jednom PC mohou pracovat střídavě dva uživatelé s různými přístupovými právy a různými uživatelskými nastaveními systému.