Navigation:  Jak začít se systémem pracovat >

Základní popis systému

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Po spuštění a přihlášení do systému se před vámi zobrazí tzv. menu Soft-4-Sale, kde jsou názvy nainstalovaných modulů přehledně uspořádány vedle sebe dle svého významu. Vybrané menu zobrazíte kliknutím myší na příslušný název menu.

Vybraná agenda se otevře do tzv. hlavního okna aplikace. Agend a dokladů můžete mít najednou otevřeno i více a můžete se mezi nimi jednoduše přepínat.

 

Agendy mohou být dokladové, číselníkové příp. jiného typu, např. typu průvodce. Podle toho, jakého jsou typu, se může lišit jejich základní vzhled. Většina agend však obsahuje dvě a více záložek. Obsah aktuální záložky je zobrazen v pracovní ploše hlavního okna aplikace, zobrazení jiné záložky vyvoláte např. kliknutím myší na ucho dané záložky.

 

Dokladové agendy mají záložku, kde si můžete zadat omezující podmínky pro doklady, které chcete v dané agendě zobrazit (nezadané podmínky znamenají bez omezení, resp. omezení jen podle přístupových práv.) Po stisku funkce Provést dotaz program vrátí seznam dokladů, které danému omezení vyhovují. Seznam dokladů uvidíte v záložce, kde je dále dostupná řada funkcí, které lze v dané agendě, resp. s danými doklady provádět. Mj. např. vystavení nového dokladu. Detailní informace o dokladu, na němž stojí v seznamu kurzor, uvidíte v záložce. Kromě těchto záložek může mít agenda ještě řadu dalších. Funkce dostupné na každé záložce, viz např. hlavní menu, volba Funkce. Pokud chcete vidět v seznamu jiné doklady, tj. doklady dle jiného omezení, vraťte se na záložku Omezení, zadejte jiné podmínky a znovu vyvolejte funkci Provést dotaz. Pokud chcete obnovit seznam zobrazených záznamů, vyvolejte funkci Občerstvit.

 

Číselníkové agendy nemají záložku Omezení a seznam všech záznamů uvidíte rovnou v záložce, kde je dále dostupná řada funkcí, které lze v dané agendě, resp. s danými záznamy provádět. Mj. např. vystavení nového záznamu. Detailní informace o záznamu, na němž stojí v seznamu kurzor, uvidíte v záložce. Kromě těchto záložek může mít agenda ještě řadu dalších. Funkce dostupné na každé záložce, viz např. hlavní menu, volba Funkce. Pokud chcete obnovit seznam zobrazených záznamů, vyvolejte funkci Občerstvit.

 

Ostatní agendy pak obsahují typicky okno průvodce.

 

Základní informace o programu a operačním systému vyvoláte:

v menu SYSTÉM -> INFORMACE O SOFT-4-SALE naleznete informaci o vaší aktuálně provozované verzi
v menu SYSTÉM -> INFORMACE O MS ACCESS naleznete informaci nad jako verzí MS Access systém provozujete
v menu SYSTÉM -> MTJ SERVICE NA INTERNETU je k dispozici odkaz na www stránky produktu, kde mimo jiné naleznete aktuální informace o novinkách v systému Soft-4-Sale.

 

Jak získat odbornou pomoc k programu:

Každý uživatel má možnost kontaktovat dodavatele systému, který zajišťuje na základě smlouvy plnou servisní podporu na území celé České republiky a Slovenské republiky. Příklad poskytovaných služeb:

 

Hot line - telefonická, e-mailová
Instalace, implementace, analýza dat
Vzdálená správa systému (LogMeIn, TeamViewer, RDP ...)
Servisní smlouvy
Vývoj zákaznických úprav (programování na zakázku)
Školení (hromadná školení, individuální školení - viz aktuální obchodní podmínky dodavatele)

 

V případě zájmu o další obchodní či servisní informace můžete využít

call-centrum výrobce na tel. 545 576 759 nebo

e-mail info@mtj.cz.