Navigation:  »No topics above this level«

Jak začít se systémem pracovat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato část popisuje kroky, které je nutné nebo vhodné provést, abyste mohli začít se systémem pracovat. Kromě instalace a spuštění programu se jedná hlavně o jeho přípravu k provozu, tj. provedení základních nastavení v programu (z nichž některá jsou pro chod systému nezbytná) a jeho implementaci a zavedení dle potřeb firmy. Pokud vám implementaci neprovádí servisní konzultant dodavatele, pak byste zejména této části měli věnovat patřičnou pozornost!!!

Instalace a nastavení
Spuštění programu a přihlášení do systému