Navigation:  Obecná pravidla platná pro celý systém >

Hlavní okno aplikace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Po spuštění systému Soft-4-Sale se objeví hlavní okno aplikace.

obrazovka

Příklad hlavního okna aplikace s aktuální otevřenou kartou kontaktů

V horní části okna je umístěna lišta nesoucí názvem právě otevřeného systému a jméno uživatele této stanice (v závorce).

lista2

Ukázka horní lišty systému Soft-4-Sale:

- Název programu

- uživatelské jméno databáze  =  FREE (je-li ve firmě více systémů S4S. Například DEMO (cvičný) a OSTRÝ (pracovní).

- jméno "aktivní" hlavičky tiskových dokumentů

- jméno přihlášeného uživatele

V nejspodnější části okna je stavový řádek. Zde se zobrazují následující informace:

informace k aktuálním poli zvolené karty, v případě umístění kurzoru do jedné z polí formuláře
informace o aktuálním zobrazení pracovní plochy

note2 Nemusí být zobrazeny všechny vyjmenované informace, ale pouze ty, které mají pro vaši instalaci smysl.

dolni_lista

Příklad zobrazení aktuálního umístění kurzoru do pole Číslo zboží

V horní části okna jsou zobrazeny jednotlivé položky menu.

Pod menu systému Soft-4-Sale je umístěna nástrojová lišta, která je podobná nástrojové liště v aplikacích Microsoft Office.

nastrojova_lista

Ukázka zobrazení nástrojové lišty nad Přehledem zboží

 

Doplňkové výběry a řazení záznamu

Nad jednotlivými kartami je možno v nástrojové liště spatřit  ikony, které rozšiřují uživatelské možnosti a nabízejí hlubší využití vymožeností Accessu 2003 (resp. 2002). Jde o následující funkce:

Filtrování dle výběru (blesk) - V případě označení jakékoliv části textu (slova, čísla), ale i logické hodnoty a následného zmáčknutí ikony s bleskem se nám provede filtrace aktuálního seznamu podle předchozího označení.

Řazení vzestupně -  Seřadí vzestupně celý přehled podle aktuální pozice kurzoru.

Řazení sestupně - Seřadí sestupně celý přehled podle aktuální pozice kurzoru.

Rušení aplikace filtru, příp. řazení dat - Ruší aktuální filtraci přehledu do původního stavu.

pozor Obsah nástrojové lišty se může měnit v návaznosti na aktivní okno (formulář).