Navigation:  Kontakty > Karta firmy > Obchodní karta >

Smluvní splatnost faktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pro každý kontakt samostatně lze nastavit smluvní splatnost faktur.

SPLATNOST        - smluvní splatnost faktur definovaná pro tento konkrétní kontakt. Jestliže je pole prázdné (výchozí stav), platí pro tento kontakt splatnost obecná, definovaná v Konfiguraci splatnosti faktur.

 

Více variant splatnosti faktur jednoho odběratele

Na obchodní kartě kontaktu lze také definovat více variant "splatností". Firma, která například prodává obráběcí stroje, dodává k nim náhradní díly a nástroje a také poskytuje servis těchto strojů, může mít za každé z těchto oddělení nasmlouvány jiné obchodní podmínky. Obchodník na prodej stroje dohodnul 60-ti denní splatnost, servis strojů se fakturuje s 21-ti denní splatností a nástroje se dodávají se splatností pouze 2 denní.

ViceSplatnostiKeKontaktu

 

Na obchodní kartě kontaktu najdete nyní dvě různá pole pro zadání doby splatnosti vystavených faktur.

 

- Jestliže je vyplněno pole SPLATNOST platí obecně pro všechny uživatele systému a doplňuje se na faktury tomuto konkrétnímu odběrateli.

- Jestliže je vyplněno pole SPLATNOSTI, znamená to, že různí uživatelé, různá střediska mohou mít nasmlouvanou s odběratelem pro různé situace různou splatnost. Poklepáním na toto pole se otevře pomocná tabulka se seznamem nadefinovaných a používaných hlaviček tiskových dokumentů. Zadáním počtu dnů splatnosti a výběrem hlavičky se do pole SPLATNOSTI zapíše kombinace těchto údajů a systém je potom při vystavování faktur respektuje.

 

note2 Uživatel má při vystavování (tvorbě) faktury aktivní hlavičku tiskových dokumentů například č. 3 (CZK), uplatní se splatnost z obchodní karty kontaktu, protože pro tuto hlavičku není žádná speciální předepsaná. Jestliže má uživatel aktivní hlavičku č. 6 (STROJE CZK), uplatní se splatnost 21 dnů a při aktivní hlavičce č. 14 (STROJE CZK s lo) se uplatní splatnost 60 dnů.

 

Celkem tedy mohou existovat tři místa, kde je pro odběratele definována splatnost faktury:

 

Splatnost s vazbou kontakt a na hlavičku - má nejvyšší prioritu (pole SPLATNOSTI)
Splatnost s vazbou na kontakt (pole SPLATNOST)
Splatnost defaultní (menu ZAKÁZKY -> FAKTURY VYSTAVENÉ -> KONFIGURACE -> KONFIGURACE SPLATNOSTI FAKTUR).

 

a s touto prioritou se také uplatňují.